help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 20 november 2015 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/11/2015
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/12/2015
Pagina:73096
Advies van de Raad van State 57868
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 17, 2°: 01/01/2017
Art. 28: 01/04/2016 (MBVO 07/03/2016) te bepalen door de Vlaamse Regering en uiterlijk op 01/07/2016. Deze machtiging is door art. 28 van het BVR 05/02/2016 uitgevoerd. Dit artikel bepaalt dat het artikel 28 van het voorliggend decreet in werking treedt "op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, vast te stellen datum en uiterlijk op 1 juli 2016". De datum van 01/04/2016 is echter al vastgesteld bij BVR 26/02/2016, art. 51, tweede lid (BS 11/04/2016) maar enkel voor de toepassing van het voornoemde BVR 26/02/2016.

Overgangsbepalingen: art. 32, § 2

Periode van geldigheid van 10/12/2015 tot ...