help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 oktober 2015 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/10/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/10/2015
Editie:2
Pagina:66439
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 26/10/2015

Periode van geldigheid van 26/10/2015 tot ...
Opmerkingen Art. 4: niet geanalyseerd omdat geen spoor van de bekendmaking van het opgeheven besluit werd gevonden.