help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Waterwegen en Zeekanaal NV - Besluit van het afdelingshoofd van 2 oktober 2015 betreffende de wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van 16 december 2008 houdende de delegatie van bevoegdheden aan sommige personeelsleden van de afdeling Zeeschelde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/10/2015
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/10/2015
Editie:2
Pagina:65281
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 02/10/2015

Periode van geldigheid van 02/10/2015 tot 10/05/2016
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.