help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 augustus 2015 tot invoeging van een artikel 1412quinquies in het Gerechtelijk Wetboek, houdende het beslag op eigendommen van een buitenlandse mogendheid of van een publiekrechtelijke supranationale of internationale organisatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/08/2015
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/09/2015
Pagina:56011
Advies van de Raad van State 57832
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 13/09/2015 tot ...