help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van het Consulair Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/2015
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/08/2015
Pagina:54497
Advies van de Raad van State 57237
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Art. 5: te bepalen door de Koning: uitgevoerd (KB 16/12/2015, art. 1: "Artikel 5 van de wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van het Consulair Wetboek treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt."): 05/01/2016. Het voornoemde artikel 1 van KB 16/12/2015 moet geïnterpreteerd worden in het licht van het verslag aan de Koning en de bekendmaking van het KB 26/12/2015 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 (...)' in hetzelfde BS van 05/01/2016.

Periode van geldigheid van 24/08/2015 tot ...