help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 17/07/2015
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 18/08/2015
Edition:1
Page:52994
Avis du Conseil d'Etat 57694
Entrée en vigueur / Effet 01/09/2015

De bekwaamheidsbewijzen, vermeld in bijlage 1 bij dit besluit, die voorafgegaan worden door code 1, hebben
Uitwerking met ingang van 1 september 1998, met de beperking evenwel dat daaruit tijdens de periode van
1 september 1998 tot en met 31 augustus 2015 geen gevolgen kunnen voortvloeien voor de personeelsleden en de
Inrichtende machten met betrekking tot de bezoldiging en de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van
Betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling.

Période de vigueur du 01/09/2015 au ...