help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 houdende wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot het grond- en pandenbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2015
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/08/2015
Editie:2
Pagina:52664
Advies van de Raad van State 57404 + 56261
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1, 2 en 3: 31/12/2009 (datum afgeleid uit deze artikelen)
Art. 4: 10de dag na bekendmaking
Art. 5: 31/12/2009 (datum afgeleid uit dit artikel)
Art. 6: 07/05/2010 (datum afgeleid uit dit artikel)
Art. 7: 29/05/2009 (datum van de akte houdende de bepaling die de bijlage III van het BVR 28/05/2004 voor het laatst heeft vervangen)
Art. 8, 9 en 10: 31/12/2009 (datum afgeleid uit deze artikelen)
Art. 11: 10de dag na bekendmaking
Art. 12: 10/12/2010 (datum van de akte houdende de bepaling die het artikel 6 van het BVR 21/09/2007 heeft vervangen)
Art. 13: 01/09/2009 (datum afgeleid uit dit artikel)
Art. 14, 15 en 16: 31/12/2009 (datum afgeleid uit deze artikelen)
Art. 17: 01/09/2009 (datum afgeleid uit dit artikel)
Art. 18: 31/12/2009 (datum afgeleid uit dit artikel)
Art. 19: 01/01/2010 (datum afgeleid uit dit artikel)
Art. 20 tot 25: 31/12/2009 (datum afgeleid uit deze artikelen)
Art. 26: 01/09/2009 (datum afgeleid uit dit artikel)
Art. 27, 28 en 29: 31/12/2009 (datum afgeleid uit deze artikelen)
Art. 30: 07/05/2010 (datum afgeleid uit dit artikel)
Art. 31 en 32: 10de dag na bekendmaking
Art. 33: 19/03/2010 (datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 34: 21/12/2012 (datum van de akte houdende de bepaling die in het opschrift van het BVR 13/01/2012 de ingetrokken woorden heeft ingevoegd)
Art. 35: 01/01/2013 (datum afgeleid uit dit artikel)
Art. 36: 21/12/2012 (datum van de akte houdende de bepaling die in het artikel 2 van het BVR 13/01/2012 een paragraaf 3 heeft ingevoegd)
Art. 37: 21/12/2012 (datum van de akte houdende de bepaling die in het artikel 4 van het BVR 13/01/2012 een paragraaf 3 heeft ingevoegd)
Art. 38: 21/12/2012 (datum van de akte houdende de bepaling die in het hoofdstuk 2 van het BVR 13/01/2012 een afdeling 6, die bestaat uit een artikel 8/1 en een artikel 8/2, heeft ingevoegd)
Art. 39: 21/12/2012 (datum van de akte houdende de bepaling die in het artikel 13, eerste lid, van het BVR 13/01/2012 de ingetrokken woorden heeft ingevoegd)
Art. 40, 1°: 21/12/2012 (datum van de akte houdende de bepaling die in het artikel 16, §1, eerste lid, van het BVR 13/01/2012 de ingetrokken woorden heeft ingevoegd)
Art. 40, 2°: 01/01/2013 (datum afgeleid uit deze bepaling)
Art. 41: 21/12/2012 (datum van de akte houdende de bepaling die in het BVR 13/01/2012 een artikel 33/1 heeft ingevoegd)
Art. 42: 21/12/2012 (datum van de akte houdende de bepaling die in het artikel 34 van het BVR 13/01/2012 het ingetrokken punt heeft ingevoegd)
Art. 43: 21/12/2012 (datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 44: 11/10/2013 (datum van de akte houdende de bepaling die in het BVR 21/12/2012 het gewijzigde artikel 4/1 heeft ingevoegd)
Art. 45: 01/09/2015 (art. 66, eerste lid)
Art. 46: 21/12/2012 (datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 47: 01/01/2014 (datum afgeleid uit dit artikel)
Art. 48: 25/10/2013 (datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 49: 01/01/2014 (datum afgeleid uit dit artikel)
Art. 50, 1°: 25/10/2013 (datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 50, 2°: 10de dag na bekendmaking
Art. 51: 25/10/2013 (datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 52 tot 56: 01/01/2014 (datum afgeleid uit deze artikelen)
Art. 57: 25/10/2013 (datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 58: 01/01/2014 (datum afgeleid uit dit artikel)
Art. 59, 1° en 2°: 01/01/2014 (datum afgeleid uit deze bepalingen)
Art. 59, 3°: 01/09/2015 (art. 66, eerste lid)
Art. 60: 25/10/2013 (datum van de akte houdende de ingetrokken bijlage)
Art. 61: 24/01/2014 (datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 62, 1°: 12/03/2010 (datum van de ingetrokken akte)
Art. 62, 2°: niet geanalyseerd want de opgeheven akte is niet in de databank opgenomen.

Overgangsbepalingen: art. 63 en 64


Periode van geldigheid van 01/09/2009 tot ...
Opmerkingen Art. 62, 2°: niet geanalyseerd omdat de opgeheven akte niet in de databank werd opgenomen.