help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 juli 2015 houdende samenstelling van de Directieraad van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/2015
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/07/2015
Pagina:44591
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2015

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot ...