help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van 2 juni 2015 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking van het Agentschap Overheidspersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/06/2015
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/06/2015
Pagina:36447
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2015

Periode van geldigheid van 01/04/2015 tot 31/12/2015
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.