help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 juni 2015 tot opheffing van het koninklijk besluit van 26 november 1968 tot oprichting van een Bestendig Bureau bij het Gewestelijk Paritair Comité voor de haven van Antwerpen, genaamd "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/06/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/06/2015
Editie:2
Pagina:35570
Advies van de Raad van State 56686
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/06/2015 tot ...