help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Landmaatschappij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/05/2015
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/06/2015
Editie:1
Pagina:34278
Advies van de Raad van State 57395
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2: 01/10/2013

Periode van geldigheid van 01/10/2013 tot ...