help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit
van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en
de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de aardrijkskunde betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/2014
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/06/2015
Pagina:34112
Advies van de Raad van State 56728
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 3 van het DVO 29/05/2015: de eindtermen, opgenomen in het besluit, vermeld in artikel 2, treden progressief in werking, leerjaar na leerjaar, vanaf het schooljaar 2017-2018.

Periode van geldigheid van 21/06/2015 tot ...