help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit
van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en
de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de aardrijkskunde betreft


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 12/12/2014
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
  Acte confirmé
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 11/06/2015
Page:34112
Avis du Conseil d'Etat 56728
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Art. 3 van het DVO 29/05/2015: de eindtermen, opgenomen in het besluit, vermeld in artikel 2, treden progressief in werking, leerjaar na leerjaar, vanaf het schooljaar 2017-2018.

Période de vigueur du 21/06/2015 au ...