help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 29 mei 2015 tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 tot wijziging
van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de
vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de
natuurwetenschappen betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/05/2015
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/06/2015
Pagina:34110
Advies van de Raad van State 57035
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking van art. 3: inwerkingtreding van het op 21/06/2015 bekrachtigde besluit: de eindtermen, opgenomen in het bekrachtigde besluit treden progressief in werking, leerjaar na leerjaar :
1° vanaf het schooljaar 2015-2016, wat de tweede graad betreft;
2° vanaf het schooljaar 2017-2018, wat de derde graad betreft.


Periode van geldigheid van 21/06/2015 tot ...