help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des logements


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/2015
Aard van de akte: Arrêté du Gouvernement wallon
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/04/2015
Pagina:20041
Advies van de Raad van State 57153
Inwerkingtreding / Uitwerking Entrée en vigueur: 01/04/2015

A l'origine: TT avec fin de vigueur "trois ans après son entrée en vigueur" (art. 29, al. 2) mais l'art. 29, alinéa 2 a été abrogé.

Fin de vigueur avec dispositions transitoires: voyez "Tous" dans l'analyse.

Periode van geldigheid van 01/04/2015 tot 31/05/2019