help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 5 februari 2015 houdende instemming met : het Verdrag nr. 184 betreffende de veiligheid en de gezondheid in de landbouw, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in de loop van haar 89ste zitting die werd gehouden te Genève van 5 juni tot 21 juni 2011


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/02/2015
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/02/2015
Pagina:13741
Advies van de Raad van State 55437
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/03/2015 tot ...