help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 januari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 2006 houdende uitvoering van artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/01/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/2015
Editie:2
Pagina:10993
  • 24/02/2015 (Rechtzetting)
    Ondertekening (Franse tekst)
Advies van de Raad van State 56880
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 4, punten 2° tot en met 6°: 01/04/2015

Periode van geldigheid van 16/02/2015 tot ...