help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Waterwegen en Zeekanaal NV - Extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht - Besluit van de Raad van Bestuur van 14 januari 2015 houdende de wijziging van het besluit van de Raad van Bestuur van 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 14/01/2015
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 02/02/2015
Page:8584
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 14/01/2015

Période de vigueur du 14/01/2015 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.