help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van 24 december 2014 tot subdelegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/12/2014
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/02/2015
Pagina:8554
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2015

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot 31/03/2016
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.