help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 januari 2015 tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/01/2015
Editie:2
Pagina:6123
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 56854
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2015 en voor het eerst van toepassing op de beroepsinkomsten van het jaar 2015

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot ...