help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglement - Gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de management-, staf- en directiefuncties van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/2014
Aard van de akte: Verordening: andere Verordening
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/2014
Editie:2
Pagina:107027
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (Datum afgeleid uit de datum van inwerkingtreding van het goedkeuringsbesluit)

Periode van geldigheid van 31/12/2014 tot ...
Opmerkingen Datum van de akte: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor zijn datum kan bepaald worden. Bijgevolg wordt deze akte geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn goedkeuring.

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 26/11/2014