help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Waterwegen en Zeekanaal NV - Besluit van de Raad van Bestuur van 11 december 2014 houdende de wijziging van het Besluit van de Raad van Bestuur houdende de vaststelling van scheepvaartgelden voor de bediening van kunstwerken op zon- en feestdagen waarop wordt geschut voor de pleziervaart


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 11/12/2014
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/12/2014
Edition:2
Page:105500
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2015

Période de vigueur du 01/01/2015 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.