help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêt du Conseil d'Etat n° 229430 du 2 décembre 2014

"Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2011 modifiant le Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/12/2014
Nummer: 229430
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 19/12/2014
Editie:2
Pagina:104577
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Autorité absolue de chose jugée: date de l'arrêt

Effet: date de l'acte annulé: 31/03/2011

Periode van geldigheid van 31/03/2011 tot ...