help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 november 2014 tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende scheepvaartveiligheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/11/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/12/2014
Pagina:93163
Advies van de Raad van State 55612
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 11/12/2014 tot ...