help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Protocol op 24 februari 2014 goedgekeurd door de nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen bedoeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en betreft de toepassingsvoorwaarden voor uitwisselingen van elektronische gegevens tussen geneesheren en verzekeringsinstellingen via het MyCareNet-netwerk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/02/2014
Aard van de akte: Protocol
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/11/2014
Editie:2
Pagina:91895
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2014 (zelfde datum als deze van de verordening waarbij het protocol bijgevoegd wordt - datum afgeleid uit deze verordening)

Periode van geldigheid van 01/04/2014 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
VRIZIV 17/03/2014