help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 januari 2014 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië, ondertekend te Brussel op 4 oktober 2009


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/01/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/11/2014
Pagina:91385
Advies van de Raad van State 51059
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/12/2014 tot ...