help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/05/2014
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/11/2014
Editie:1
Pagina:84700
Advies van de Raad van State 55935
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering. Volledig uitgevoerd: 01/05/2016 (BBHR 21/04/2016, art.1; BS 13/05/2016, p. 31453)
Art. 42: 01/05/2016 ("vanaf de inwerkingtreding van de besluiten van de Regering, respectievelijk, houdende het
Administratief statuuten de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL) en tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL)") (begrijp ander: vanaf de inwerkingtreding van het voorliggend besluit en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2014 tot regeling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuelen personeelsleden van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL))

Overgangsbepalingen: art. 49 en 50; zie ook art. 42.

Periode van geldigheid van 01/05/2016 tot ...