help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 juni 2014 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tot beperking der staatloosheid, gedaan te New York op 30 augustus 1961


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/11/2014
Editie:2
Pagina:84245
Advies van de Raad van State 55352
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 14/11/2014 tot ...