help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal (van de Vlaamse Overheid - Landbouw en Visserij) van 12 september 2014 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan de diensthoofden van de afdeling Organisatie en Strategisch Beleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/09/2014
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/09/2014
Pagina:73663
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2014

Periode van geldigheid van 01/10/2014 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden "(van de Vlaamse Overheid - Landbouw en Visserij)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.