help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de secretaris-generaal (van de Vlaamse Overheid - Landbouw en Visserij) van 12 september 2014 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan de diensthoofden van de afdeling Organisatie en Strategisch Beleid


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 12/09/2014
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 18/09/2014
Page:73663
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/10/2014

Période de vigueur du 01/10/2014 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden "(van de Vlaamse Overheid - Landbouw en Visserij)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.