help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vierde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/08/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/09/2014
Pagina:73645
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 05/05/2014

Periode van geldigheid van 05/05/2014 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
BCFO 05/05/2014