help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

(Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van) 6 juni 2014 (tot wijziging van het) Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen of van de medewerking van een architect


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/06/2014
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/2014
Pagina:64920
Advies van de Raad van State 56270
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/09/2014 tot ...
Opmerkingen Opschrift: de woorden tussen haakjes staan niet in het officiële opschrift en werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.