help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/2014
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/2014
Editie:2
Pagina:64624
Advies van de Raad van State 54205
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. II.1 tot II.5: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art. II. 22)
Art. II.6: 01/09/2015 (art. II. 22)
Art. II.7 en art. II.8: 01/04/2014 (art. II. 22)
Art. II.9: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art. II. 22)
Art. II.10: 01/04/2014 (art. II. 22)
Art. II.11 tot art. II.13: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art. II. 22)
Art. II.14: 01/09/2015 (art. II. 22)
Art. II.15 en art. II.16: 01/04/2014 (art. II. 22)
Art. II.17: 01/09/2014 (art. II. 22)
Art. II.18: 01/09/2015 (art. II. 22)
Art. II.19: 01/09/2014 (art. II. 22)
Art. II.20 tot art. II.21: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art. II.22)
Art. III.1: 01/09/2014 (art.III.77)
Art. III.2, 1° tot 7°: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art.III.77)
Art. III.2, 8°: 01/09/2014 (art.III.77)
Art. III.2, 9° tot 11°: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art.III.77)
Art. III.2,12°: 01/09/2014 (art.III.77)
Art. III. 2, 13°: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art.III.77)
Art. III.3: 01/09/2014 (art.III.77)
Art. III. 4: 01/04/2014 (art.III.77)
Art. III.5: 01/09/2014 (art.III.77)
Art. III.6 tot art. III.8: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art.III.77)
Art. III.9: 01/04/2014 (art.III.77)
Art. III.10 en art. III.11: 01/09/2014 (art.III.77)
Art. III.12 en art. III.13: 01/04/2014 (art.III.77)
Art. III.14 tot art. III.16: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art.III.77)
,Art. III.17 tot art. III.20: 01/09/2014 (art.III.77)
Art. III.21: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art.III.77)
Art. III.22 tot III.36: 01/09/2014 (art.III.77)
Art. III.37: 01/04/2014 (art.III.77)
Art. III.38 en art. III.39: 01/09/2014 (art.III.77)
Art. III.40 en art. III. 41: 01/04/2014 (art.III.77)
Art. III. 42: 01/09/2014 (art.III.77)
Art. III. 43: 01/04/2014 (art.III.77)
Art. III. 44, 1°: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art.III.77)
Art. III. 44, 2°: 01/04/2014 (art.III.77)
Art. III. 45: 01/04/2014 (art.III.77)
Art. III. 46 en art. III.47: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art.III.77)
Art. III. 48 tot art. III.50: 01/09/2014 (art.III.77)
Art. III. 51: 01/09/2015 (art.III.77)
Art. III.52 en art. III.53: 01/09/2014 (art.III.77)
Art. III.54: 01/09/2015 (art.III.77)
Art. III.55: 01/09/2014 (art.III.77)
Art. III.56 en art. III.57: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art.III.77)
Art. III.58 en art. III.59: 01/09/2015 (art.III.77)
Art. III.60 tot art. III.66: 01/09/2014 (art.III.77)
Art. III.67 en III.68: 01/04/2014 (art.III.77)
Art. III. 69 tot art. III.71: 01/09/2014 (art.III.77)
Art. III.72 tot art. III.76: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art.III.77)
Art. IV.1 tot IV.3: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art. IV.4)
Art. V.1: 01/04/2014 (art.V.2)
Art. VI.1 en art. VI.2: 01/09/2013 (art. VI.3)
Art. VII.1: 01/09/2015 (art.VII.14)
Art. VII.2: 01/04/2014 (art.VII.14)
Art. VII.3 en art. VII.4: 01/01/2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 (art.VII.14)
Art. VII.5: 01/09/2014 (art.VII.14)
Art. VII.6 en VII.7: 01/09/2015 (art.VII.14)
Art. VII.8 tot art. VII.13: 01/09/2014 (art.VII.14)Overgangsbepalingen: art. VII.4

Periode van geldigheid van 01/09/2013 tot ...