help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 28/03/2014
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 22/08/2014
Edition:2
Page:63616
Avis du Conseil d'Etat 53953
Entrée en vigueur / Effet Volledig uitgevoerd:
10de dag na bekendmaking
Art. 3.1.1 tot 3.5.2 ("Deel 3"): 01/11/2014 (BVR 06/06/2014)
Art. 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.4.1, 7.5.3: 01/11/2014 (BVR 06/06/2014)
Art. 7.4.2, 7.4.4, 7.5.5, 7.5.6 en 7.5.7: 31/12/2016 (BVR 30/09/2016, art. 3 en 4: keuze van de uiterste datum met overgangsbepalingen: de artikelen 7.4.4, 7.5.5, 7.5.6 en 7.5.7 "zijn niet van toepassing op de aanvragen van kapitaalschadecompensatie of gebruikerscompensatie, verschuldigd op grond van ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, overdrukken of erfdienstbaarheden tot openbaar nut, die werden opgelegd of voorlopig werden vastgesteld vóór 31 december 2016.")

Période de vigueur du 01/09/2014 au ...