help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/2014
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/2014
Editie:2
Pagina:61078
Advies van de Raad van State 54889
Inwerkingtreding / Uitwerking Volledig uitgevoerd
Te bepalen door de Regering en vastgesteld op 01/12/2016 (BVR 18/11/2016)

Art. 43 en 46, § 2: 30/08/2014 ("op de tiende dag na de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 30/08/2014 tot ...