help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 juni 2014 betreffende het welzijn van konijnen in fokkerijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/08/2014
Pagina:60861
Advies van de Raad van State 56103
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/08/2014 ("de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 18, punten 2°, 3° en 4°: wat het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, oorpronkelijk "van zodra de Minister de normen heeft vastgesteld zoals bepaald in artikel 25, maar niet vroeger dan 1 januari 2016"; vervolgens vereist punt 2°, wat het Vlaams Gewest betreft, geen ministeriële machtiging meer en wordt de datum van 01/01/2016 uitgesteld tot 01/01/2021 (zie art. 18 en 26 in de analyse).
Art. 18, punten 2°, 3° en 4°: wat het Waals Gewest betreft: oorpronkelijk, "van zodra de Minister de normen heeft vastgesteld zoals bepaald in artikel 25, maar niet vroeger dan 1 januari 2016"; vervolgens vereist punt 2° geen ministeriële machtiging meer en wordt de datum van 01/01/2016 uitgesteld tot 01/01/2021 (zie art. 18 en 26 in de analyse).

Periode van geldigheid van 20/08/2014 tot ...