help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 april 2014 tot wijziging van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/04/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/2014
Editie:1
Pagina:55910
Advies van de Raad van State 55153
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 35

Periode van geldigheid van 07/08/2014 tot ...