help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/07/2014
Pagina:55700
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 55750
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2014 ("op de eerste dag van de maand die vogt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 1 en 2: 01/01/2002

Periode van geldigheid van 01/01/2002 tot ...