help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 april 2014 houdende wijziging van de ministeriële besluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning voor de bijzondere beroepstitels in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg, in de geriatrie, in de oncologie, en in de pediatrie en neonatologie, alsook de ministeriële besluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning voor de bijzondere beroepsbekwaamheden van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie, in de diabetologie, in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, en in de palliatieve zorg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/04/2014
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/07/2014
Pagina:53794
Advies van de Raad van State 55570 + 55545
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 25/07/2014 tot ...