help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van het hoofd van het Agentschap Wegen en Verkeer van 21 mei 2014 houdende de wijziging van het besluit van de het hoofd van het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van 9 februari 2011 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan de personeelsleden van het agentschap


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 21/05/2014
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 01/07/2014
Edition:1
Page:48938
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/06/2014

Période de vigueur du 01/06/2014 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.