help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 mei 2014 tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/05/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/2014
Editie:4
Pagina:46883
  • 31/03/2016 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 342 en 352
Advies van de Raad van State 55239
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2 tot 341: 01/07/2014 (art. 342)
Art. 344: te bepalen door de Koning (art. 351)
Art. 345 tot 350: treden in werking de eerste dag van de maand volgend op de maand van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van een bericht dat de goedkeuring door de Europese Commissie aankondigt van de aanvraag “staatssteun” ingediend door de Belgische regering op 12 mei 2014 (art. 351)
Art. 352: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akten

Periode van geldigheid van 30/12/2012 tot ...
Opmerkingen 1) Normatieve autonome bepalingen: art. 345 tot 349 betreffende de accijnzen over biobrandstof

2) Parlementaire stukken niet vermeld in de bekendmaking.