help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/2014
Pagina:46206
Advies van de Raad van State 55429
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 9 tot 27, 29, 31 tot 33, 39: 01/01/2016
Art. 40 tot 42: 01/01/2015
Art. 73: 01/01/2014
Art. 90, 1°: 01/01/2000 en overgangsbepalingen (art. 101, §§1 tot 3)
Art. 90, 2° tot 99: 01/01/2015
Art. 102 en 103: 01/07/2014
Art. 105: 01/05/2014 (KB 13/06/2014)

Overgangsbepalingen gemeenschappelijk aan de artikelen 9 tot 85 ("titels 3 tot 7") : art. 86 en 87
Andere overgangsbepalingen: art. 3, 4, 7, 8, 53 tot 55, 101


Periode van geldigheid van 01/01/2000 tot ...
Opmerkingen Art. 35 tot 56 (Titel 4): autonome normatieve bepalingen: "TITEL 4. - Aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders"