help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/06/2014
Editie:2
Pagina:44584
Advies van de Raad van State 55102
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: deze wet is van toepassing op feiten die administratief gesanctioneerd kunnen worden en begaan zijn na haar inwerkingtreding.

Periode van geldigheid van 22/06/2014 tot ...