help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

(Vierde) Beheerscontract van 9 april 2014 tussen de Belgische Staat en BTCtrième)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/04/2014
Aard van de akte: Beheerscontract met de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/06/2014
Pagina:43880
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/09/2014
Art. 17: 01/01/2015

Periode van geldigheid van 15/09/2014 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: het woord tussen haakjes staat niet in het officiële opschrift en werd toegevoegd teneinde de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 10/04/2014