help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 mei 2014 betreffende de toelage toegekend aan sommige militairen belast met informaticataken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/06/2014
Pagina:43575
Advies van de Raad van State 55268
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2014

Periode van geldigheid van 01/08/2014 tot ...