help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 augustus 1995 tot wijziging van de gemeenten die, in uitvoering van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling van de asielzoekers over de gemeenten met toepassing van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, als verplichte plaats van inschrijving niet mogen gekozen worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/08/1995
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/1995
Pagina:24585
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1995

TT 01/09/1995 - 31/12/1995

Periode van geldigheid van 01/09/1995 tot 31/12/1995