help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/05/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/2014
Editie:2
Pagina:39086
  • 26/10/2017 (Duitse vertaling)
    Art. 19 tot 26 en art. 143
  • 26/02/2016 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 11, 18, 29, 30, 39 tot 54, 70, 71, 75 tot 87, 89, 90, 92 tot 112, 119 tot 131, 138 en 141 tot 143
  • 15/01/2015 (Duitse vertaling)
    Art. 91
Advies van de Raad van State 55394
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1, 130 en 140 tot 143: dag van bekendmaking
Art. 2, 4 tot 9: 01/04/2014
Art. 10, 1°: 24/10/2016 (KB 28/09/216)
Art. 10, 2° tot 8°, 12 tot 16, 22, en 97 tot 129: 01/04/2014
Art. 11, 28, 31, 34, 35, 37, 38 en 40 tot 96: 01/09/2014
Art. 17 en 18: 10de dag na bekendmaking
Art. 19, 23, 24, 26, a), voor zover het een 19° tot 21° invoegt in artikel 555/1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en b): "hebben uitwerking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie"
Art. 26, a), voor zover het een 22° invoegt in artikel 555/1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en c): 01/01/2015. De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan deze datum.
Art. 20, 21, 25 en 27: 01/02/2014 ("de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders")
Art. 3 en 132 tot 137: 01/07/2014
Art. 138 en 139: 10de dag na bekendmaking
Art. 29, 30, 32, 33, 36 en 39: 09/04/2014 ("de dag van de inwerkingtreding van de artikelen 4, 5 en 18 van de wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht")
Art. 131: te bepalen door de Koning

Periode van geldigheid van 01/02/2014 tot ...