help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 april 2014 betreffende de toekenning van een vergoeding voor promotie op diploma en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het geldelijk statuut van de militairen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/04/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/05/2014
Pagina:38648
Advies van de Raad van State 55386
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/12/2013

Periode van geldigheid van 31/12/2013 tot ...