help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/05/2014
Pagina:38282
Advies van de Raad van State 55744
Inwerkingtreding / Uitwerking Initieel voorzien op 01/01/2015 uitgesteld tot 01/04/2015 (KB 18/03/2015, BS 31/03/2015, Iwt 01/01/2015)
Art. 3, 3°: inwerkingtreding: 01/07/2014, buitenwerkingtreding: 01/04/2015

Periode van geldigheid van 01/07/2014 tot ...