help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/04/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/2014
Editie:1
Pagina:35442
Advies van de Raad van State 54536
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 42 en 43: 01/01/2015
Art. 48: Te bepalen door de Koning
Art. 50: 01/05/2014 ("treedt in werking op de eerste dag van de maand na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad en treedt buiten werking op de eerste dag van de vierde maand na de bekendmaking ervan")
Art. 71: 01/01/2014
Art. 73: 01/01/2014
Art. 74: 01/01/2015
Art. 92 tot 96/1: oorspronkelijk bepaald op 01/01/2015 en uitgesteld tot 01/07/2015
Art. 98: 01/01/2015 (uiterste datum)
Art. 124, §1: Te bepalen door de Koning (art. 124, §2) maar opgeheven bij W 30/10/2018, art. 20, 1°
Art. 129 tot 134: 01/11/2018 (KB 09/01/2018)
Art. 135 tot 136: Te bepalen door de Koning maar opgeheven bij W 30/10/2018, art. 20, 2°
Art. 137 en 138: 01/11/2018 (KB 09/01/2018)

Temporeel toepassingsgebied: de artikelen 27 tot 33 zijn van toepassing op de opnames die een einde nemen na 31 december 2013 (art. 35).

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...